Ba ốm

Ba ốm
Ba ốm

Mấy nay ba ốm, không khỏe trong người. Nên thường khó chịu, lớn tiếng với con. Con, có vẻ như cũng cảm được năng lượng trong người ba đang thấp, nên lặng lẽ, trầm hơn thường ngày.

Đêm nằm, con trai khều tay ba, hỏi nhỏ:

Ba, khi nào ba hết ốm?

Làm sao ba biết được?!

Ba, làm sao để con có thể chăm sóc ba?

Ba hơi bất ngờ, khựng lại một nhịp, rồi dịu giọng:

Con có thể lấy nước cho ba uống, kéo chăn cho ba đắp. Hoặc con tự làm những việc của con như tắm, đánh răng, đọc sách, tập đàn, để ba có thêm thời gian nghỉ ngơi, vậy là con cũng đã giúp ba rồi đấy.

Ba, ba có uống thuốc không?

À, lúc nào mệt quá thì ba mới uống một viên thôi.

Ba, khi nào ba cần uống thuốc thì nói con nhé, con đi pha thuốc cho ba.

Okay con trai, cám ơn con trai nhé.

Vài phút sau, đã nghe con ngáy ro ro. Ba, sẽ cố gắng không khó chịu, không lớn tiếng với con, con trai ạ!

Be Daddy – Be Happy | Nhật Võ