Tập trung làm việc - Dễ hay khó?!

Tập trung làm việc – Dễ hay khó?!

Có một giai đoạn tôi không tài nào hoàn thành được bất kỳ một bài blog nào đúng hẹn cả, mặc dù bản thân tự nhận rằng mình cũng là người có khả năng viết tương đối tốt. Nhiều lúc ngồi đợi đón con, khi nhâm nhi ly cafe buổi sáng hay những lúc tranh thủ đọc vài trang sách trước khi vào giờ làm việc, biết bao…