Trao quyền

Trao quyền

Cuộc sống này, âu cũng là một cuộc dạo chơi. Đôi khi, chỉ cần biết BUÔNG, mọi sự lại trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng, thuận lợi…
Trường học Phát-xít

Trường học Phát-xít

Tự do, hay sáng tạo, có lẽ nó là hoa thơm, quả ngọt của những chuỗi ngày miệt mài gieo mầm, chăm bón, kiên trì, và kỷ luật.
Mèo sợ Chuột

Mèo sợ Chuột

Có những điều sẽ mãi ăn sâu vào tiềm thức, sẽ là một vệt sẹo, mà đôi khi cả chủ thể và nạn nhân đều không hề hay biết.
Ngẫm về Tự lập

Ngẫm về Tự lập

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Muốn có được cái thứ 3 (Hạnh phúc), thì phải nỗ lực xây dựng cái số 1 (Độc lập), đó là chân lý